Προγραμμα μεταδοσεων

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIZRADIO.GR

06:00 Έναρξη ημερήσιου προγράμματος – Εθνικός Ύμνος
6:00 – 7:00 = Lounge
7:00 – 8:00 = Soundtracks
8:00 – 9:00 = Easy listening
9:00 – 10:00 = Modern Jazz
10:00 – 11:00 = Lounge
11:00 – 12:00 = Pop
12:00 – 13:00 = Progressive and dubstep
13:00 – 14:00 = Electro Pop
14:00 – 15:00 = Lounge
15:00 – 16:00 = Rock
16:00 – 17:00 = World
17:00 – 18:00 = Relaxation and Spa
18:00 – 19:00 = Easy Listening
19:00 – 20:00 = Progressive and dubstep
20:00 – 21:00 = Hip Hop
21:00 – 22:00 = Pop
22:00 – 23:00 = Electro Pop
23:00 – 1:00 = Energetic
1:00 – 2:00 = Lounge
2:00 – 3:00 = Jazz
3:00 – 4:00 = Power metal & rock
4:00 – 5:00 = Relaxation
5:00 – 6:00 = Classical