Επικοινωνία

BIZRADIO.GR
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΥΣΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 40 – 85100 ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. 2118501711 – Email: info@ellinonlysis.gr
Α.Γε.Μ.Κ.Ο: 000056203111 – ΑΦΜ: 997088563 – ΔΟΥ Ρόδου 7542