Στοιχεία λογαριασμού

Τα προσωπικά στοιχεία σας πρέπει να είναι ενημερωμένα, έτσι ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες. Στο κάτω μέρος της φόρμας θα δείτε δύο πεδία, τα οποία πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά. Αφορούν τα στοιχεία σύνδεσης στα κανάλια, που μπορεί να είναι διαφορετικά από τα στοιχεία σύνδεσης στο site.

Τα πεδία αυτά είναι:

  • Radio Username (όνομα χρήστη για σύνδεση στα κανάλια)
  • Radio Password (κωδικός χρήστη για σύνδεση στα κανάλια)

Μετά την αλλαγή του Radio Username και Radio Password απαιτείται 1 λεπτό για να ανανεωθούν τα στοιχεία σας σε όλους μας τους servers. Τα στοιχεία σύνδεσης στα κανάλια δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια με τα στοιχεία σύνδεσης στο site.

Παρααλώ συνδεθείτε για να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας.